Jak prawidłowo eksploatować przydomową oczyszczalnię ścieków?

Przydomowe oczyszczalnie ścieków to doskonałe rozwiązanie dla właścicieli nieruchomości, które nie są objęte dostępem do sieci kanalizacyjnej. Przydomowe oczyszczalnie w odróżnieniu od zbiorników bezodpływowych są praktycznie bezobsługowe. Aby jednak oczyszczalnia działała przez wiele lat w sposób bezawaryjny, to warto o nią regularnie dbać. Przede wszystkim, co najmniej raz w roku warto wezwać wóz asenizacyjny, który opróżni nieczystości zgromadzone w osadniku gnilnym. Wóz asenizacyjny najlepiej wezwać zimą.

Po opróżnieniu osadnika należy wypłukać drenaż wodą pod wysokim ciśnieniem, co w połączeniu z regularnym stosowaniem biopreparatów zapewni jego długą żywotność. Preparaty biologiczne trzeba dawkować w odstępach tygodniowych – mikroorganizmy wspomagają bowiem procesy oczyszczania i redukują ilość osadów oraz niwelują ryzyko powstawania zatorów. Ponadto trzy razy w roku warto wyczyścić filtry, a co 3 miesiące należy płukać czystą wodę pompy w przepompowni.

Jak działa przydomowa oczyszczalnia ścieków?

Ścieki w przydomowych oczyszczalniach ścieków utylizowane są dwuetapowo. Nieczystości trafiają najpierw do osadnika gnilnego, w którym zachodzą procesy sedymentacji i flotacji. W efekcie ostają oddzielone cząstki stałe, które opadają na dno i fermentują w warunkach beztlenowych. Płynne nieczystości z kolei przepływają do drugiej komory osadnika, gdzie poddawane są dalszym procesom sedymentacji. Następnie oczyszczone z resztek zanieczyszczeń płynne ścieki trafiają do drenażu rozsączającego, gdzie zachodzą procesy biologiczne i chemiczne. Związki organiczne przekształcane są w niegroźne dla środowiska związki mineralne i pod tą postacią trafia do gruntu. Stosując się do zaleceń producenta oczyszczalni co do sposobu eksploatacji, system może pracować niezawodnie przez wiele lat.

Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego.

Postaramy się odpowiedzieć do 24 godzin