Certyfikaty

Wszystkie produkowane przez nas zbiorniki to atestowane produkty, dopuszczone do stosowania na drogach publicznych, wewnętrznych, parkingach i w kolejnictwie. Nasze  zbiorniki PEHD poddane zostały badaniom w I.B.D. i M. i uzyskały pozytywną ocenę KOT nr.IBDiM-KOT-2020/0481 wydanie 1, co dopuszcza je do stosowania w drogach publicznych, wewnętrznych, parkingach oraz w kolejnictwie.

Pragniemy poinformować Państwa, że oferowane przez nas:

  • przydomowe oczyszczalnie ścieków (Typoszereg BIO-ECO),
  • mała oczyszczalnia ścieków do 50 RLM,
  • prefabrykowany osadnik gnilny (Typoszereg BIO-ECO G),
  • przepompownia ścieków zawierających fekalia (Typoszereg Instal BIO – PS),
  • studnie wodomierzowe BIO-ECO-SW,
  • zbiorniki z polietylenu (PEHD),

pozytywnie przeszły badania zgodności właściwości użytkowych z wymaganymi normami.

 


certyfikat

certyfikat

certyfikat


 

certyfikat

certyfikat

certyfikat


 

certyfikat

certyfikat

certyfikat


 

certyfikat

certyfikat

Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego.

Postaramy się odpowiedzieć do 24 godzin