Jak zredukować fosfor w ściekach?

Fosfor w ściekach jest następstwem stosowania środków piorących i czyszczących, które zawierają fosfor i wraz z nieczystościami trafiają do zbiornika w przydomowej oczyszczalni. Fosfor może być rozpuszczony lub przybierać formę zawiesiny. Redukcja fosforu jest konieczna ze względu na szkodliwy wpływ tego pierwiastka na środowisko naturalne – duże stężenie fosforu powoduje szybki rozwój różnych mikroorganizmów, co skutkuje deficytami tlenu i obumieraniem ryb.

Dobrym sposobem na zmniejszenie ilości fosforu w ściekach jest stosowanie detergentów i środków czystości z obniżoną zawartością fosforu lub takich preparatów, które nie zawierają fosforu wcale. Zamiennikiem polifosforanów są cytraty, zeolity i silikaty.

Metody usuwania fosforu ze ścieków

Fosfor można zredukować, wykorzystując ekologiczne metody oczyszczania ścieków. Jedną z takich technik jest chemiczne wytrącanie fosforu z użyciem specjalnego preparatu. Proces chemicznej redukcji fosforu można podzielić na cztery etapy, czyli strącanie, koagulację, flokulację i separację. Obecnie jednak częściej stosuje się metodę biologiczną, czyli bakterie, takie jak Acinetobacter i Arthrobacter, które zdolne są do magazynowania w komórkach dużych ilości fosforu. Środek biologiczny dozowany jest do komory, w której zachodzą procesy beztlenowe. Jest to rozwiązanie wykorzystywane w przydomowych oczyszczalniach ścieków w Garwolinie. Chemiczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków redukują fosfor aż o 95%.

Zarówno w metodzie biologicznej, jak i chemicznej fosfor opada na dno zbiornika w postaci martwych komórek bakterii lub ciężkich związków chemicznych. Stosując bakterie redukujące fosfor, pojawia się ryzyko nadmiernego rozwoju drobnoustrojów, a wadą metody chemicznej jest konieczność regularnego dozowania substancji.

Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego.

Postaramy się odpowiedzieć do 24 godzin